Słowa Alberta Einsteina „Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek” od lat przyświecają modelowi skandynawskiej edukacji. To właśnie dzięki takiemu podejściu, Finlandia od ponad 10 lat znajduje się na czele rankingów PISA (Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów), mimo że fińskie szkoły dawno zrezygnowały z formuły testów i sztywnego rygoru. W czym tkwi ich sekret?

  1. Po pierwsze – zaufanie do nauczycieli. W Skandynawii nie uświadczy się wizyt kontrolnych z nadrzędnych instytucji. Wychodząc z założenia, że to właśnie kadra nauczycielska jest podstawą edukacji, nie sprawuje się nad nimi nadzoru, ale kładzie się duży nacisk na poziom ich kształcenia i posiadane kompetencje.

  2. Po drugie, o sukcesie fińskiej edukacji świadczy waga autorytetu nauczyciela. Na studia pedagogiczne nie jest łatwo się dostać, a chętnych jest wielu, ponieważ stanowisko dydaktyka po prostu cieszy się dużym poważaniem.

  3. Kolejnym elementem jest zaufanie w stosunku do dzieci. Skandynawscy uczniowie nie spędzają dużo czasu na zajęciach, za to mają sporo aktywności pozalekcyjnych w myśl idei, że najlepiej przyswaja się wiedzę poza szkolną ławą.

  4. Po czwarte, edukacja jest bezstresowa. Przez pierwsze 4 lata dzieci nie otrzymują ocen, a testy piszą dopiero po 6 latach od rozpoczęcia nauki. Brak też dychotomii lepszy-gorszy uczeń.

  5. Ostatnim elementem jest równość, na którą Finlandia kładzie bardzo duży nacisk. Nie ma na jej terenie szkół ekskluzywnych. Wszystkie placówki dostają taką samą ilość środków, proporcjonalną do wielkości danej jednostki. Istnieją szkoły, w których trzeba zapłacić dodatkowe czesne, ale funkcjonują one na specjalnym modelu pedagogicznym, który nie odbiega od głównych idei edukacyjnych.

O sukcesie skandynawskiego modelu edukacji świadczy przede wszystkim mentalność. Chęć nauczycieli do pracy i traktowanie jej jak misji jest podstawą. Również okazywanie zaufania do uczniów oraz traktowanie wszystkich równo i z należytym szacunkiem jest bardzo istotnym elementem. Polskie szkolnictwo mogłoby wyciągnąć wiele pozytywnej nauki od fińskiego raju edukacyjnego.

Komentarze z Facebooka
Komentarze zostały wyłączone.