Czym jest psychoterapia szkoleniowa?

Analiza własna to jeden z elementów szkoleniowych dla przyszłych lub początkujących psychologów trenerów, mediatorów, czy członków grup interwencji kryzysowych. Psychoterapia szkoleniowa ma za zadanie określenie i podtrzymanie szeroko pojętej motywacji, umacniania osobistego kapitału oraz wrażliwości początkujących lub przyszłych specjalistów. Psychoterapia ma również na celu wyczulenie na negatywne aspekty pomocy psychologicznej (wypalenie zawodowe, dysfunkcyjne relacje z klientem) oraz wzmocnienie umiejętności stwarzania przyjaznej i intymnej atmosfery – tak niezbędnej w trakcie sesji terapeutycznych. Terapia adresowana do adeptów ma także pomóc w zrozumieniu własnej psychiki oraz unaocznić sytuację oraz oczekiwania klienta (poprzez wejście w rolę pacjenta). Więcej informacji na stronie Poradnia psychologiczna Toruń

Z uwagi na fakt, iż tego typu terapia w znacznym stopniu nie odbiega od psychoterapii w typowym znaczeniu, nie jest ona rekomendowana osobom borykającym się ze znacznym obniżeniem predyspozycji mentalnych oraz osobom zmagających się z uzależnieniem. W takich przypadkach, bowiem zachodzi spore ryzyko oraz prawdopodobieństwo, że wszelkie podejmowane wysiłki będą nakierowane i skoncentrowane na własnych problemach, a nie na procesie szkoleniowym. Można się, zatem pokusić o twierdzenie, że do pracy psychologicznej predysponowane są osoby o względnie uporządkowanym życiu wewnętrznym, czyli takie, które mogą w pełni oddać się praktyce zawodowej.

Komentarze z Facebooka
Komentarze zostały wyłączone.